Děrovací jednotky pod lis

Univerzální děrovací jednotky pod lis nabízejí efektivní řešení prostřihování otvorů do plechů, otevřených i uzavřených profilů a trubek. Stavebnicové prostřihovací nástroje jsou vzhledem ke své univerzálnosti a malosériovému způsobu výroby velmi levné, zejména ve srovnání s běžně užívanými stroji a jednoúčelovými nástroji a jejich ceny jsou pro mnohé zákazníky příjemným překvapením. Krátké jsou i dodací lhůty dle složitosti zakázky. 

Jako standardní jsou dodávány nástroje s vložnými délkami 100, 200 a 300 mm pro tloušťky materiálu do 12 mm a pro prostřihování kruhových a tvarových otvorů od průměru 2 mm do průměru 110 mm. Je možno dodat i speciální nástroje, jejichž parametry jsou mimo rozsah parametrů standardních nástrojů, ve většině případů bez podstatného zvýšení ceny a dodací lhůty. 

  • Umístění střižných nástrojů v jedné ose v rámu tvaru C
  • Snadná výměna průstřižníků a průstřižnic a tím možnost rychlé změny prostřihovaného otvoru
  • Prostřihování kruhových i tvarových otvorů
  • Možnost montování standardních jednotek do sestav na upínací desku mimo lis
  • Vysoká životnost těchto nástrojů umožňuje u běžných ocelí až 150 tis. otvorů celkem a 15 - 20 tis. otvorů mezi broušením
  • Lze použít jakýkoliv běžný ohraňovací, excentrický nebo hydraulický lis
  • Varianty jednotek s hydraulickým nebo pneumatickým pohonem, když není použití lisu možné
  • Provedení prostřihovacích jednotek s ručním pákovým mechanismem pro mobilní použití při menších sériích
  • Možnost děrování běžné oceli, nerezu i hliníku

Na základě technické dokumentace výrobku, popř. náčrtku s přesnými kótami, které je možno
zaslat e-mailem, zpracujeme dle požadavků zákazníka optimalizovaný návrh technického řešení prostřihování, výběr nejvhodnějších jednotek a jejich sestav pro daný případ, včetně stanovení střižných vůlí, popř. i doporučení vhodného lisu s výpočtem střižné síly.

Ve složitějších případech je možné variantní zpracování sestav s různým stupněm efektivnosti výroby a různými cenovými úrovněmi. Pokud nabídka našich standardních nástrojů nebude vyhovovat konkrétním požadavkům, jsme připraveni dodat standardní nástroje upravené pro zvláštní aplikace, popř. nástroje speciální s nízkými cenami vzhledem k maximálnímu využití standardních dílů.