Tester pro měření elektrické průchodnosti pinů

Jednoúčelový stroj pro testování elektrické průchodnosti pinů, kontrolu zkratu a měření výšky pinů v tolerance ±0,1mm.

Operátor vloží testovaný díl do přípravku. Ručně zasune přípravek do testeru. Po zasunutí přípravku do testovací polohy a uvolnění bezpečnostních závor, se spustí test. Ze spodní a horní strany se automaticky zafixuje a nakontaktuje testovaný díl. 

Elektrickým testem se vyzkouší elektrická průchodnost pinů a změří se, zda při výrobě konektoru ve vstřikolisu, nedošlo k vyzkratování nebo přerušení izolační vzdálenosti. Elektrický test se provádí pod napětím 500V. 

 

Tester pro měření elektrické průchodnosti pinů
 

V průběhu elektrického testu, kamerový senzor změří výšku pinů. Měří se dohromady 4 piny. Výška pinů musí být v toleranci ±0,1mm oproti etalonovému kusu. Etalonový kus a kalibrace stroje probíhá před každou směnou. 

Každý kus je po úspěšném ukončení testu označen důlčíkem.

Jednoúčelové stroje