Prezentační stroj na nalévání vína

Společnost Bosch Rexroth nám zaslala požadavek na vývoj a výrobu prezentačního stroje na nalévání vína.Cílem stroje je prezentovat výrobky Bosch Rexroth a jejich aplikace na jednoúčelovém zařízení formou automatického nalévání vína. 

Koncepce stroje vychází ze společného návrhu společností Bosch Rexroth a ELVAC a.s.

Popis aplikace

Jedná se o samostatně stojící hliníkový rám z profilů 45x45mm o půdorysném rozměru cca. 1000x1600mm a výšky cca.1900mm, který je opláštěný průhledným čirým polykarbonátem. Rám je připojen na externí rozvod tlakového vzduchu a napětí 400V. 

V rámu je umístěná sestava lineárních modulů se servomotory a sestava pneumatických válců. Tyto moduly zajišťují manipulaci láhve z výchozích dvanácti pozic do otevírací polohy, kde pomocí pneumatického válce nastane pevné sevření. Následně dojde k otevření (odzátkování) pomocí jehly s čištěným tlakovým vzduchem a vhození korkové zátky do skluzu. Pomocí lin. modulů dojde opět k přemístění láhve, a to do pozice nalévání, kde je láhev znovu sevřena pneumatickým válcem.

Nalévací pozice je umístěna na naklápěcí konstrukci s linenárním modulem a kombinací pohybů rozlije obsah přes pohyblivou nálevku do čtyř skleniček umístěných na pohyblivé desce.

Prezentační stroj na nalévání vína

Prezentační video stroje >>

Použité produkty a technologie

Celý stroj byl konstruován na komponentech firmy Bosch Rexroth spol. s r.o.

Prezentační stroj na nalévání vína
Prezentační stroj na nalévání vína