Strojní inženýring

Servis

Díky detailní znalosti nabízených produktů jsme schopni zajistit profesionální servis a technickou podporu.

Nabízíme

  • Záruční a mimozáruční servis
  • Servisní smlouvy
  • Zahájení servisních prací do 8hod od nahlášení poruchy
  • Servisní HOT-LINE
  • Vzdálený přístup
  • Servisních prohlídky a údržby našich strojů a linek
  • Modernizace, zlepšování a vývoj
  • Práce v Autodesk Inventor
  • Konzultace se zákazníkem během tvorby 3D konceptu
  • Prezentace 3D dat

ELVAC a.s.
ELVAC a.s.
Mostárenská 2996/54,
703 00 Ostrava‑Vítkovice
ELVAC a.s.
+420 734 760 107