Kompletační linka dílců pro přední panel automobilů

Jsme přesvědčeni, že jsme tuto zakázku získali, mimo jiné i tím, že jsme nabídli velmi zajímavé řešení. Jednalo se o to, že části, ze kterých se skládá přední panel aut, jsou u různých typů aut rozdílné a rozmanité. Přišli jsme s originálním řešením, které umožňuje zalisovat a kompletovat tyto dílce, a to i s novým rozmístěním dílců na podkladové části, do které se jednotlivé díly lisují.

Popis aplikace

Z hlediska obsluhy i množství pracovních míst linky je pracoviště „jednoduché“. Z levé strany obsluze přijíždí po dopravníku zakládací deska, do které obsluha umístí, dle výrobního plánu, požadované komponenty k nalisování a montáži. Následně dojde ke kontrole, zdali je vše umístěno na správných pozicích a jsou-li komponenty umístěny správně. Pokud je vše v pořádku, linka provede požadované operace, z nichž nejdůležitější je správné lisování komponent na nosnou část. Na dalším pracovišti potom dochází ke kontrole správnosti a vyjmutí zkompletovaného dílu z linky. Zakládací přípravek potom po válečkovém dopravníku jede dále a vrací se zpátky na první pracoviště. Vše se opakuje.

Použité produkty a technologie

  • Rám stroje - díly ITEM firmy HABERKORN ULMER.
  • Řídicí systém SIEMENS typ SIMATIC.
  • Operátorský panel SIEMENS.
  • Zobrazovací jednotka SAMSUNG.
  • Válečkové dopravníky byly použity naší konstrukce a výroby. 
  • Čidla SICK.

Kompletační linka dílců pro přední panel automobilů

Řešením ELVAC a.s. získal zákazník tyto přínosy:

Zákazník zvláště vyzdvihuje variabilnost linky a možnost pružně přestavět linku na jiné typy panelů. Vše za použití inteligentně zpracovaného výměnného nářadí. Zvýšila se produktivita práce, stoupla a zkvalitnila se kontrola při montáži.

Kompletační linka dílců pro přední panel automobilů