Svářecí stanice

Výroba jednoúčelových zařízení montážní sestavy svařovacích pracovišť.

Základní představou bylo jednoduché manuální pracoviště, kde bude obsluha operátory. Tato obsluha bude zakládat předem připravené komponenty do zakládacího přípravku a poté tyto komponenty navzájem svařovat a tak vytvářet požadovaný celek finálního výrobku.

Popis aplikace

Svářecí pracoviště jsou realizovány jako linka. Jedná se o komplexní svařovací zařízení montážních sestav jističů. Stroje jsou obsluhovány manuálně operátory, jsou propojeny kluznými dopravníky a vzájemně na sebe navazují tak, aby na posledním pracovišti byl dokončen finální výrobek. Stroj je sestaven z hliníkového rámu, zakládacího přípravku, svařovacího agregátu, invertoru, elektrorozvaděče, ovládacího panelu, nerezových odvodů dílců a nosných polic. Komunikace s obsluhou je pomocí ovládacího panelu, ve kterém je umístěn panel pro ovládání svářečky. Svařovací cyklus pracoviště je z důvodu bezpečnosti ovládán pomocí dvoutlačítka a u některých pracovišť je svařovací stroj ovládán nožním pedálem. 

Celá tato aplikace je navržena ergonomicky tak, aby splňovala náročné požadavky na zkrácení výrobního času obsluhy pro zadanou část výrobní sestavy.

Použité produkty a technologie:

  • rám stroje - z dílů stavebnice Item firmy Alváris a plechových polic z nerezových plechů;
  • elektrické komponenty Schneider Electric;
  • ovládací panel svářečky obsahuje MPS 300 nebo HRC-600 a ovládací panel Magelis XBTR;
  • hlavním prvkem bezpečnosti je ovládání svařovacího cyklu pomocí dvoutlačítek od firmy Turck.

Svářecí stanice

Řešením ELVAC a.s. získal zákazník tyto přínosy:

Přínosem pro zákazníka je zkrácení pracovního cyklu na manuálních pracovištích díky důkladně promyšlené ergonomii. Zároveň se také zvýšila bezpečnost na jednotlivých pracovištích.

Svářecí stanice